ស្ត្រី-ម៉ាស្សា-បោះពុម្ព-ទូទាត់-បង្កាន់ដៃ-ញញឹម-សម្រស់-ស្ប៉ា-បិទ-ជាមួយ-កន្លែងចម្លងខ្លះ

ខ្សែបូក្រមួន

ខ្សែបូម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព Barcode ការផ្ទេរកំដៅដោយផ្អែកលើក្រមួន

ខ្សែបូម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព Barcode ការផ្ទេរកំដៅដោយផ្អែកលើក្រមួន

Wax heat transfer ribbon printer barcode ribbon, made of high quality, wax base ribbon wax នេះ​នឹង​ធានា​ថា​បាកូដ​និង​ស្លាក​បោះពុម្ព​របស់​អ្នក​នៅ​តែ​ច្បាស់​ក្នុង​រយៈ​ពេល​យូរ​។វាធានានូវដំណើរការបោះពុម្ពជាប់លាប់ និងអាចទុកចិត្តបាន សូម្បីតែនៅក្នុងបរិយាកាសលំបាក និងលក្ខខណ្ឌលំបាកក៏ដោយ។