ស្ត្រី-ម៉ាស្សា-បោះពុម្ព-ទូទាត់-បង្កាន់ដៃ-ញញឹម-សម្រស់-ស្ប៉ា-បិទ-ជាមួយ-កន្លែងចម្លងខ្លះ

ខ្សែបូជ័រ

Resin Heat Transfer Ribbon Printer Barcode Ribbon

Resin Heat Transfer Ribbon Printer Barcode Ribbon

Resin Thermal Transfer Barcode Printer Ribbon ខ្សែបូដែលមានគុណភាពខ្ពស់នេះផ្តល់នូវភាពធន់ល្អ និងដំណើរការប្រើប្រាស់បានយូរ ដោយធានាថាលេខកូដរបស់អ្នកនៅតែច្បាស់ ទោះបីជាស្ថិតក្នុងបរិយាកាសដ៏អាក្រក់បំផុតក៏ដោយ។ជាមួយនឹងទម្រង់ជ័រកម្រិតខ្ពស់របស់វា ខ្សែបូនេះអាចទប់ទល់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្លាំង សារធាតុគីមី និងការពាក់ ដែលធ្វើឱ្យវាល្អសម្រាប់ឧស្សាហកម្មជាច្រើន រួមទាំងរថយន្ត ឱសថ និងការផលិត។